Vår historie


Brygga ble bygget i 1923 av Alf R Johansen og ble da brukt som trevarefabrikk. I 1948 ble lokalene i første etasje ombygget til filétfabrikk og i andre etasje ble det innredet rorbuer. Filétfabrikken var en av de første i Nord-Norge med amoniakkfryseri, noe som da var et meget stort fremskritt. Maskinene og fryserommene til dette fryseriet står forøvrig fremdeles intakt.

 

Det ble her skåret mange millioner kilo filét av både torsk, hyse, sei og andre fiskeslag som havet utenfor har å by på. Produksjonen gikk ofte over tre skift og den eneste dagen da frysemaskinene ble stoppet var på julaften. Da skulle det være stille i huset.Det ble tatt imot fisk nede på kaia frem til midten av 1990 tallet og det var mange båter som i løpet av årene brakte sin fangst iland her. Ranveig og Venus var to av båtene som leverte fisk men som også bodde på burommene over kaia. Disse var linebåter som også hadde egnerbu i bygningen ved siden av «Gammelfiléten». VI har derfor gitt leilighetene navn etter disse, i tillegg har vi leiligheten kontoret som frem til 2003 var kontor for bedriften Alf R Johansen AS.

 

Bedriften var i drift til 2009 og drev med produksjon og eksport av saltfisk, tørrfisk og ferskfisk. Mottak og produksjon foregikk på Finnholmen, hvor også Finnholmen Brygge holder til.

 

 

 

Henningsvær har greid å stå imot utviklingen langs kysten, som for mange steder har betydd fraflytting og forgubbing. Det er et sted i vekst og med ung befolkning og et spennende sammensatt næringsliv. Fiskerinæringen, som i alle år har vært stedets bærebjelke, har de siste år sett at turisme blir stadig viktigere og de to næringene står nå side om side for å ta fremtiden imot.